הנהלת האגודה

מיקי מרגלית

מנהל הכספים

מיקי מרגלית

מנהל הכספים