מטרות האגודה

מטרותיה העיקריות של האגודה מאוגדות בתקנון האגודה: העלאת רמת אמנות הקסמים בישראל על ידי שיפור רמת הקוסמים חברי האגודה, עידוד היצירה המקורית בתחומי אמנות הקסמים והחלפת מידע בין החברים. קיום פעילויות מקצועיות וחברתיות, בהן מפגשים תקופתיים ושנתיים, השתלמויות וסדנאות, העשרת ספרייה מקצועית הכוללת ספרים, קלטות וידיאו ותקליטורים.

האגודה חברה ב- FISM הפדרציה הבינלאומית של אגודות הקוסמים, המקיימת את אליפות הקסמים העולמית אחת לשלוש שנים.

  • שמירה על האתיקה המקצועית ומניעת התחזות קוסמים כבעלי כוח עליון.
  • שיפור מעמדם ורווחתם של חברי האגודה.
  • פעילות למען הקהילה.
  • ייצוג קוסמי ישראל באיגוד מקצועי "אגודת הקוסמים"
  • ייצוג הקוסמים מול ארגוני קוסמים בעולם וכלפי מוסדות ציבור בישראל.
  • ייצוג הקוסמים באמ"י – איגוד אמני ישראל.
  • קיום מפגשים ופעילויות לקוסמים צעירים במסגרת ה"שלוחה הצעירה".
  • קיום תחרות הקוסמים הארצית בתחומים השונים של אמנות הקסמים