האתיקה המקצועית

שמירת האתיקה המקצועית ושמירה על סודות הקסמים הן מעקרונותיה הבסיסיים של החברות באגודת הקוסמים.

  • הקוסם יכבד את אמנות הקסמים ויתייחס אליה כאל אמנות הדורשת לימוד וניסיון רב.
  • הופעתו של הקוסם תהיה מכובדת, והקוסם יקפיד להגיע מוכן למופע ובמועד.
  • הקוסם ישמור על סודות אמנות הקסמים מפני הפצתם בציבור.
  • הקוסם לא יתחזה כבעל כוחות על-טבעיים.
  • הקוסם ינהג כלפי חבריו הקוסמים בכבוד, ביושר ובתום-לב, לא ישמיץ אותם ויכבד גם את הקוסמים בחו"ל ואגודותיהם ממש כאילו היו חברי האגודה.
  • הקוסם יכיר באגודת הקוסמים כגוף המייצג הבלעדי של קוסמי ישראל, יקיים את החלטות האגודה ואת הנחיות התקנון, האסיפה הכללית וההנהלה ולא ידבר על ענייני האגודה עם נציגי התקשורת, אלא יפנה את השואלים לנשיא האגודה או לדובר האגודה.